Упутство за родитеље о начину плаћања оброка у продуженом боравку

Упутство за родитеље о начину плаћања оброка у продуженом боравку

  • Од 15. у текућем месецу – добијате образац „ПРИЈАВА ОБРОКА ЗА МЕСЕЦ _______“, који враћате наставнику у продуженом боравку до последњег петка у месецу.
  • Родитељ који не преда пријаву до последњег петка у месецу, сматраће се да није заинтересован за оброке у следећем месецу.

Плаћање оброка врши се унапред и то:

  • од 03. до 06. у месецу- добијате ПРИЗНАНИЦЕ са обрачуном укупног броја оброка до краја месеца (у складу са „Пријавом оброка за месец _______“ коју сте попунили)
  • од 06. до 15. у месецу – достављате ПРИЗНАНИЦЕ (доказ о уплати за текући месец).
  • Родитељ који није уплатио задужење до 15. за текући месец, не може добити образац „ПРИЈАВУ ОБРОКА ЗА СЛЕДЕЋИ МЕСЕЦ“, док не измири задужење.

Оброке можете одјавити путем обрасца „ОДЈАВА ОБРОКА“ који предајете наставнику у продуженом боравку, до 10,00 часова или путем мејла: odjaveobrokacopic@gmail.com

  •  Уз образац „ОДЈАВА ОБРОКА“, добијате образац „ПОТВРДА О ОДЈАВЉЕНИМ ОБРОЦИМА“, коју потписује наставник који је примио ОДЈАВУ и коју задржавате за себе као доказ да сте одјавили оброке.
  • Оброк се може одјавити данас за сутрадан. Дан када сте предали образац „ОДЈАВА ОБРОКА“, обрачунава се у укупном износу за тај месец (с обзиром да се поручивање броја оброка врши дан пре испоруке).
  • На основу укупног броја дана, када је дете изостало, у складу са „ОДЈАВОМ ОБРОКА“, врши се умањење обрачуна за плаћање, за следећи месец.

Повезане вести

Nema pronađenih rezultata

Stranica koju ste tražili nije pronađena. Pokušajte da suzite pretragu, ili koristite navigaciju iznad kako biste pronašli objavu.

Треба вам помоћ?

Контактирате нас

Запратите нас