Јавна набавка мале вредности бр.06/17 – УСЛУГА ИЗРАДЕ (КОМПЛЕТИРАЊЕ) ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ШКОЛЕ:

Јавна набавка мале вредности бр.05/17 – НАМЕШТАЈ

Преузмите пратећу документацију:

Јавна набавка малу вредности бр. 04/17 – Опрема: обавештење о закљученом Уговору

Јавне набавке мале вредности бр. 04/17 – Одлука: о додели Уговора

Јавна набавка мале вредности бр.04/17 – Опрема: питања и одговори

ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/17 – НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – MAJ 2017.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 01/17 – АПРИЛ 2017.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/17- АПРИЛ 2017.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/17 – НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ- АПРИЛ 2017.

Преузмите пратећу документацију: