Јавна набавка мале вредности бр.1.2.2. – Допуна пројекта за адаптацију и санацију школе
Јавна набавка мале вредности бр.1.2.1. – Кетеринг – Припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку