ЈАВНА НАБАВКА БР. 05/15 – Припремање и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку

Преузмите пратећу документацију:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.05/15 – Припремање и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 04/15 – ПРЕПОКРИВАЊЕ КРОВА (ДЕСНО КРИЛО) И РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДЕЛА КРОВА

Преузмите пратећу документацију:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.04/15 – ПРЕПОКРИВАЊЕ КРОВА (ДЕСНО КРИЛО) И РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДЕЛА КРОВА

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 03/15 – НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.03/15 – НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 02/15 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.02/15 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/15 – НАМИРНИЦЕ ЗА БОРАВАК

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/15 – НАМИРНИЦЕ ЗА БОРАВАК