ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

}

јануар 26, 2022

v

ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“

20. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

МЕСЕЦСАДРЖАЈ РАДА 
СептембарКонституисање Савета родитеља школе и усвајање плана радаРазматрање и усвајање Записника са последње седнице Савета родитеља за претходну школску годинуИзбор чланова из Савета родитеља за општински Савет родитељаУпознавање са Извештајем о успеху и дисциплини ученика на крају претходне школске годинеУпознавање са Извештајем о такмичењима ученика за претходну школску годину Упознавање са Извештајем о резултатима националног тестирања за претходну школску годину Упознавање са Извештајем о реализацији завршног испита за претходну школску годину Упознавање са Извештајем о упису ученика осмог разреда у средње школе за претходну школску годину Упознавање са Извештајем о реализацији екскурзија и наставе у природи за претходну школску годину Упознавање са Извештајем о реализацији развојног плана школе за претходну школску годину Упознавање са Извештајем о самовредновању за претходну школску годину Упознавање са Извештајем о реализацији Годишњег плана рада школе за претходну школску годину Упознавање са Извештајем о раду директора за претходну школску годину Упознавање са Годишњим планом рада школе за текућу школску годину Упознавање са одлуком о примени одговарајућег модела за организовање и остваривање наставе у ванредним околностима зa текућу школску годину Информација о Распореду отворених врата за све предметне наставнике за текућу школску годину Осигурање ученика за текућу школску годину – избор КомисијеТекућа питања
НовембарУсвајање Записника са претходног састанкаАнализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог  периодаМере за побољшање успеха- сарадња родитеља и наставникаИнформација  о успостављању, функционисању и коришћењу Националне платформе „Чувам те“Упознавање са циљевима ШРП- а и организација даљих акцијаИзбор чланова Школског развојног тимаТекућа питања
ФебруарУсвајање Записника са претходног састанкаАнализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта Сарадња родитеља и наставникаУчешће у поступку предлагања изборних предмета за наредну школску годину- информисање о кадровским и просторним условима Упознавање са списком уџбеника који ће се користити у наредној школској годиниИзбор чланова Школског одбора из реда родитељаТекућа питања
АприлУсвајање Записника са претходног састанкаАнализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периодаМере за побољшање успеха ученика и сарадња родитеља и наставникаРазматрање реализације циљева Школског развојног планаДавање сагласности на програм и организовање екскурзија и наставе у природиИменовање Комисија II – VIII разреда за одабир најповољније понуде за организацију и реализацију екскурзија и наставе у природи за наредну школску годинуУтврђивање дневне надокнаде наставницима за бригу о деци током  реализације екскурзија и наставе у природи, за следећу школску годинуТекућа питања
ЈунНапомена- Састанак ће се одржати према потреби

Повезане вести

Nema pronađenih rezultata

Stranica koju ste tražili nije pronađena. Pokušajte da suzite pretragu, ili koristite navigaciju iznad kako biste pronašli objavu.

Треба вам помоћ?

Контактирате нас

Запратите нас