Упутство за родитеље о начину плаћања оброка у продуженом боравку

Упутство за родитеље о начину плаћања оброка у продуженом боравку Од 15. у текућем месецу – добијате образац „ПРИЈАВА ОБРОКА ЗА МЕСЕЦ _______“, који враћате наставнику у продуженом боравку до последњег петка у месецу.Родитељ који не преда пријаву до последњег петка у...