ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

20. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА МЕСЕЦСАДРЖАЈ РАДА СептембарКонституисање Савета родитеља школе и усвајање плана радаРазматрање и усвајање Записника са последње седнице Савета родитеља за претходну школску годинуИзбор чланова из Савета родитеља за општински Савет...