ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ПРИЗНАНИЦЕЗА ИСХРАНУ УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

Признаницу за плаћање оброка родитељ добија од наставника у продуженом боравку. Обрачун износа за плаћање врши рачуноводствена служба школе на основу Календара који родитељ попуњава пре почетка наредног месеца и ОДЈАВА које је доставио наставнику у продуженом боравку....