2018

Јавна набавка мале вредности бр.1.1.3. – Рачунарска опрема

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Јавна набавка мале вредности бр.1.2.1. – Припремање и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку

Обавештење о закљученом уговору

Oдлука о додели уговора

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава 2

Измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив

Јавна набавка мале вредности бр.1.1.2. – Канцеларијски материјал

Конкурсна документација

Позив

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности бр.1.1.1. – Електрична енергија

Конкурсна документација

Позив

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору