Чланови ученичког парламента

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА:

 1. РАКИЋ АНДРИЈА И МИЛОЈЕВИЋ МАША (7-1)
 2. ВРЗИЋ ВАЊА И КУЈУНЏИЋ ПАВЛЕ (7-2)
 3. ЧЕКО ИВАН И МИЛОШЕВИЋ ЖАКЛИНА (7-3)
 4. МАРКО ЂАКОВИЋ И МИЛА МИЈАИЛОВИЋ (7-4)
 5. ЧЕДОМИР ЂОРЂЕВИЋ И УНА РАДОЈЕВИЋ (7-5)
 6. ДЕСПОТОВИЋ АЛЕКСА И ВЕСИЋ МАТИЈА (7-6)
 7. РАДМАНОВИЋ ЛАЗАР И СТЕВАНОВИЋ ФИЛИП (7-7)
 8. ПУЗИЋ НИКОЛА И ЈОВИЋ ЈАНА (8-1)
 9. ЦВЕТАНОВСКИ МАША И МИЋИЋ АНА (8-2)
 10. МИЛОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА И ТЕШИНОВИЋ ИВАНА (8-3)
 11. ЂУКИЋ МИЛИЦА И СЛАВОВ ТЕОДОРА (8-4)
 12. БОРКОВИЋ ЛЕОН И СТОЈАНОВИЋ СТАША (8-5)
 13. ЋУРЧИЋ МАРКО И ЂОРЂЕВИЋ АЊА (8-6)

ПРЕДСЕДНИК УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА: ЂОРЂЕВИЋ АЊА (8-6)

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА: МИЛОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА (8-3)

ЗАПИСНИЧАР: ТЕШИНОВИЋ ИВАНА (8-3)