2020

Јавна набавка мале вредности бр. 01/20 – Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности бр.1.2.4/19 – Екскурзије и настава у природи

Одлука о закључењу оквирног споразума

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде