2020

Јавна набавка мале вредности бр. 03/20 – Исхрана ученика

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Јавна набавка мале вредности бр. 02/20 – Електрична енергија

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Јавна набавка мале вредности бр. 01/20 – Електрична енергија

Обавештење о обустави поступка ЈН – електрична енергија

Одлука о обустави поступка ЈН – електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности бр.1.2.4/19 – Екскурзије и настава у природи

Одлука о закључењу оквирног споразума

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде