2019

 

Јавна набавка мале вредности бр.1.1.2. – Опрема

Обавештење

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Јавна набавка обликована по партијама број 1.2.3/19 ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи

Одлука

Обавештење о поднетом захтеву

Одлука о закључењу оквирног споразума

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Измена плана ЈН

Јавна набавка мале вредности бр.1.2.1. – Кетеринг – Припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив

Јавна набавка мале вредности бр.1.2.2. – Допуна пројекта за адаптацију и санацију школе

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив

Јавна набавка мале вредности бр.1.1.1. – Електрична енергија

Обавештење о закључењу уговора

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 2

Измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Позив

Конкурсна документација

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину – измена бр. 3

План јавних набавки за 2019. годину – измена бр. 1

План јавних набавки за 2019. годину