Екскурзије и путовања

ПРОГРАМ ПЛАНИРАНИХ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

1.    разред
Месец Садржај
Октобар/ Мај Настава у природи:

– Сокобања или

– Гоч или

– Дивчибаре

2. разред
крај септембра- почетак октобра

или

април- мај

Eкскурзија:

–          Бранковина- Ваљево

Настава у природи

–          Гоч

–          Дивчибаре

3. разред
крај септембра- почетак октобра

или

април- мај

Екскурзија:

– Јагодина- аква парк, зоо врт

Настава у природи:

– Аранђеловац

– Дивчибаре

4. разред
крај септембра- почетак октобра

 

април- мај

Екскурзија:

– Опленац

– Настава у природи:

–          Златибор, објекат  „ Домаћи кутак “

–          Гучево, објекат „ Естер “

5. разред
април- Мај Екскурзија:

–          Ваљево- Тршић- Манастир Лелић- Бранковина

6. разред
април- Мај Екскурзија:

– Ваљево- Тршић- Манастир Лелић- Бранковина

7. разред
април- Мај Дводневна екскурзија:

– Раваница- Ниш- Сокобања

8. разред
април- Мај Тродневна екскурзија:

1. Дан: Београд- Ниш- Сокобања (ноћење, доручак)

2. Дан: Ђавоља варош- Пролом бања (ручак)- Сокобања

3. Дан: Соко град (водопад, ручак)- Београд

Програм факултативних активности остварује се на основу Годишњег плана рада школе. Одељењска већа (све одељењске старешине одређеног разреда) предлажу дестинације, које разматра Савет родитеља и усваја Наставничко веће.

Школа прикупља понуде за све предложене дестинације и за све разреде у скалду са процедуром прописано  Правилником о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Сл. Гл.- Просветни Гл. РС бр. 7/10) и Упутством Министарства просвете за реализацију екскурзија и наставе у природи у основној школи Бр. 610- 00-790/ 2010- 01од 16.09.2010. године.

Избор најповољније понуде за одређени разред, врши Комисија у саставу свих представника родитеља одељења одређеног разреда, који су и чланови Савета родитеља.

Одлука Комисије је коначна.