ОВО САМ ЈА

У уторак 16. маја завршен је први циклус васпитно-едукативних радионица “ОВО САМ ЈА” за ученике 5. и 6. разреда које је реализовао дефектолог – специјални педагог Дамњан Тадић у трајању од два месеца (14.03.2017. – 16.05.2017.)
Циљ радионица био је  оспособљавање ученика адекватном социјалном функционисању, развијању вештина комуникације у интерперсоналним односима са вршњацима и прихватању сопственог идентитета.
Последњој у низу радионица под називом “Асертивност и асертивне технике” присуствовали су директор школе, помоћник директора, ПП служба, део наставног особља као и родитељи ученика. Свим ученицима на крају радионице су уручене захвалнице за активно учешће и посвећеност у раду.
Други циклус радионица под називом  “УКЉУЧИ АСЕРТИВНОСТ, ИСКЉУЧИ АГРЕСИВНОСТ” биће спроведен почетком наредне школске године, о чему ће ученици и њихови родитељи бити накнадно детаљније обавештени.