Мултипрактична учионица

Готова је мултипрактична соба за децу са посебним потребама, где ће моћи да раде вежбице, радионице, где ће се спроводити како групни тако и индивидуални рад. У плану је дорада и увођење сензорне собе за децу са аутизмом. За ову значајну просторију заслужан је наш дефектолог Дамњам Тадић.