УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

 Основна школа „БРАНКО ЋОПИЋ”

Б Е О Г Р А Д

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

УПИС   ће се обављати у периоду од 01.04. до 31.05.2019. године код административног радника школе,  по следећем распореду:

Понедељак, среда и петак                           Уторак и четвртак

 од  10,00 до 14,00 часова                         од  14,00 до 18,00 часова

Уписују се деца рођена:

  • од 01.03.2012. до 31.12.2012. године и
  • од 01.2013. до 28.02.2013. године.

Пријаве за децу рођену у периоду од 01.03.2013. до 31.08.2013. године, односно која до 01.09.2019. године навршавају 6,5 година живота (превремени упис) примаће се од 01.05. до 31.05.2019. године.

Уписују се и деца старија од 7 година која због болести или других оправданих разлога нису уписана у први разред. Доказ о здравственом стању деце издаје одговарајућа здравствена установа.

За децу која по пријави пребивалишта не припадају школи молбе за упис ће се примати до 01.02.2019. године. Школа ће ове молбе решавати на основу просторних и кадровских могућности.

 Документа потребна за упис:

  1. Лекарска потврда – оригинал,
  1. Извод из Матичне књиге рођених  који може бити старији од 6 месеци – фотокопија,
  1. Пријава пребивалишта за дете или лична карта родитеља – старатеља – фотокопија,
  1. Уверење о завршеном припремном предшколском програму за дете – оригинал.

 Свe активности у вези са нашим радом можете погледати на сајту школе: оsbrankocopic.edu.rs

     Директор школе,

        Снежана Китановић, с.р.