Тест професионалне оријентације

У складу са ГПРШ-e, јануар и фебруар су предвиђени за професионално информисање ученика осмих разреда. Тако је и ове школске године започето тестирање од стране психолога школе – „ТПИ“ (Тестом Префесионалних Интереса). Тестирањем су обухваћени сви ученици осмих разреда, а циљ је испитивање склоности ученика ка одређеним занимањима.